New Naruto Shippuden soundtrack has been released

In July 2016 a third soundtrack from Naruto Shippuden was released called Naruto Shippuden Original Soundtrack III. The soundtrack contains the following songs: Uchiha Itachi Kyubi Hatsudo Yondaime Hokage Chichi to Hana Yawarakana Te Ohtsutsuki Kaguya Zetsu no Theme Asyura Indora Syurado Tsumetaki Tuchi Syukusei no Megami Uzumaki Neppu Goshi ni Tatsu Isamiaru Mono Tachi…